düzyazı

  1. YoRuMSuZ

    Nesir (düzyazı) Bilgisi, Düzyazı Ile Şiir Arasindaki Farklar

    Düzyazı (nesir), dil kurallarından başka hiçbir kurala bağlı olmayan, konuşma diline yakın olan doğal anlatım yoludur. Terim olarak önceleri düzyazı yerine inşâ, düz yazı yazarına münşî denirdi. Sonradan inşa nesir, münşi nâsir oldu. Günümüzde nesir yerine düzyazı, hatta yalnızca yazı ve nâsir...
Top