edebiyat

 1. OBir

  11. Sınıf Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi

  Milletlerin edebiyatları, sosyal ve siyasal yapılarının bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Sosyal ve siyasal yapıdaki değişme ve gelişmeler en belirgin şekilde edebî ürünlerle dile getirilmektedir. Çünkü şair ve yazarlar eserlerinde, genellikle ait oldukları toplumun yaşayış biçimini konu...
 2. OBir

  10. Sınıf Sözlü Edebiyat

  Sözlü Edebiyat (12. Sınıf Konusu) Henüz yazının kullanılmadığı dönemdir. Başlangıcı bilinmemektedir. Yazı henüz olmadığı için bu dönemin bütün ürünleri sözlü ürünlerdir. Dilden dile, kuşaktan kuşağa söz yolu ile aktarılan bu dönemin verimlerinin bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. Bu dönemin...
 3. ZeyNoO

  Edebiyatımızda Ezan

  Ezan ve Edebiyat İslâm coğrafyasında kabul edilen bir gerçek vardır. O da ezanın ilahî ve cihanşümûl oluşudur. Bu sebeple ezan eski ve yeni edebiyatımızın ilgi alanındadır. Pek çok şair ve yazar eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Ezana dinî, edebî ve sosyal yönleriyle bakarak bir...
 4. Suskun

  10. Sınıf Yazılı Edebiyat (Göktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

  Yazılı Edebiyat (10. sınıf konusu) Bu dönem Göktürkler ve Uygur dönemi eserlerini kapsar. Mezar taşlarından oluşan kitabeler ile Uygur hanlıklarından kalan ve daha çok Buda ile Mani dinlerine ait eserler vardır. Yazıtlara “bengü taşlar” da denmektedir. Bengü taş; ebedî, sonsuz taş demektir...
 5. Suskun

  9. Sınıf Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri

  GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır.Sanatın temelinde insan sevgisi,hoşgörü,yaratma özgürlüğü vardır. Sanat insanın varlık şartlarından biridir.İnsanın olduğu her yerde sanat...
 6. Suskun

  9. Sınıf "Edebiyat ve Gerçeklik"

  "Edebiyat ve Gerçeklik" Bir edebî eserin temel özelliklerinden biri de sanatçının, eserinde meydana getirdiği dünyadır. Edebî eserde dış dünya, insan ve insana özgü özellikler kurmaca yoluyla dile getirilir. Bununla birlikte edebî eserlerde oluşturulan bu dünya tamamen hayalî değildir. Yani...
 7. Mc_ÖRGE

  9. Sınıf Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri

  Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri dil kultur edebiyat iliskisi edebi eser edebiyat insan ve toplum edebiyat tarihi ve onemi edebiyatin diger bilim dallariyla iliskisi tanimi ve ozellikleri EDEBİYAT, İNSAN VE TOPLUM Edebiyat; Tanımı, Konusu, İçeriği;Yöntemi Duygu ve düşüncelerin söz ya...
Top