ege dağ kuşağı

  1. dderya

    Ege dağ kuşağı

    ege dağ kuşağı Ege Dağ Bölümü Ormanları Ege dağ bölümü ormanları kızılçam ormanların bitiminden itibaren dağ çayırı bölümüne kadar sürer. Dağ kuşağının alt sınırı, Ege’nin kuzey kesiminde 400-500 metre dolaylarında iken güneye doğru 1000 metrenin üzerine kadar çıkar. Ayrı bir ortam oluşturan bu...
Top Bottom