eğitim bilimi

 1. dderya

  Eğitim felsefesi

  EĞİTİM FELSEFESİ Eğitimde en önemli ve ilk sorun nasıl bir insan yetiştirileceği sorunudur. Yani eğitimde amaçlar nelerdir? Yetiştirilecek insanın nitelikleri neler olacaktır? Eğitimde genel olarak “iyi insan, iyi yurttaş” yetiştirmekten bahsedilir. Fakat “iyi” nedir? iyi insan ve yurttaşın...
 2. dderya

  Eğitim sistemini etkileyen başlıca felsefi akımlar

  4. EĞİTİM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN BAŞLICA FELSEFİ AKIMLAR â. İdealizm İdealizm'îkTanlamda kullanılır. Birincisi ahlaki anlamdadır ki, bireyin yüksek amaçlarını, ulaşmak istediği hedefleri anlatır. İkinci olarak felsefi anlamda ise. İlkçağ Yunan filozoflarından Eflatuncun ilk kez kullandığı...
 3. dderya

  Felsefe-Eğitim İlişkisi

  Felsefe-Eğitim İlişkisi İnsanın her eylemi bir amaca yöneliktir. Davranışlarımızı, çabalarımızın temelinde de belirli düşünceler, duygular vardır. Çıkarlarımız, mutluluğumuz açısından benimsediğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz ilkeler, tasanlar söz konusudur. Bu nedenlerle her türlü her türlü...
 4. dderya

  Eğitimde Felsefenin Temelleri-Felsefenin temel alanları

  2. FELSEFENİN TEMEL ALANLARI (DİSİPLİNLERİ) Felsefe insan zihnine konu olan her teorik şeyle ilgili sorgulama yapabilir. Ancak felsefe tarihine baktığımız zaman filozofların temel torik sorunlar olarak belirli konularda yoğunlaştıklarını görürüz. İlkçağ’dan bu yana filozoflar felsefenin...
 5. dderya

  Eğitimde Felsefenin Temelleri-Felsefe nedir ?

  I. FELSEFE NEDİR? Felsefe bir bilgi ve düşünce konusudur. Ne tür bilgiler ve düşünceler felsefe ile ilgilidir? Bu sorudan hareketle felsefenin ne olduğunu ve ne yaptığını anlamak için insanoğlunun edindiği bilgi ve düşünceleri kabaca üç grupta toplamak mümkündür. a. Basit (düzensiz-gündelik)...
 6. dderya

  Eğitim Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

  EĞİTİM BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Daha önce, eğitim biliminin niteliği üzerinde açıklamalarda bulunurken belirtildiği gibi, eğitim sürecinde öğrenme olayına dayalı olarak insan davranışlarının yeniden düzenlenmesi, yapılaşması söz konusu olduğunda, eğitim bilimi insanla ilgili olan...
Top