eğitim

 1. AybüKe

  Türkiye Eğitime Katılımda ve Eşitsizlikte OECD Sonuncusu

  Teneffüs Değil, Uyarı Zili Çalıyor! Türkiye Eğitime Katılımda ve Eşitsizlikte OECD Sonuncusu Türkiye eğitime katılımda yüzde 66'lık oranla OECD ülkeleri içinde sonuncu olurken, devlet ve özel okul arasındaki makasın da en açık olduğu ülke olarak tespit edildi. Raporda ayrıca 18-34 yaş arası...
 2. ZeyNoO

  Tavşana Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

  Tavşana Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Tavşanların bakımı oldukça kolaydır. Evde bakılması en zevkli ve zahmetsiz hayvanlardan biridir. Bu yüzden ev bakıma uygun olan türleri, daha çok orta boy ya da küçük boyda olanları ve kısa tüylü olanlarıdır. Çünkü uzun tüylü tavşanların bakımı daha...
 3. dderya

  Eğitim felsefesi

  EĞİTİM FELSEFESİ Eğitimde en önemli ve ilk sorun nasıl bir insan yetiştirileceği sorunudur. Yani eğitimde amaçlar nelerdir? Yetiştirilecek insanın nitelikleri neler olacaktır? Eğitimde genel olarak “iyi insan, iyi yurttaş” yetiştirmekten bahsedilir. Fakat “iyi” nedir? iyi insan ve yurttaşın...
 4. dderya

  Felsefe-Eğitim İlişkisi

  Felsefe-Eğitim İlişkisi İnsanın her eylemi bir amaca yöneliktir. Davranışlarımızı, çabalarımızın temelinde de belirli düşünceler, duygular vardır. Çıkarlarımız, mutluluğumuz açısından benimsediğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz ilkeler, tasanlar söz konusudur. Bu nedenlerle her türlü her türlü...
 5. dderya

  Eğitimde Felsefenin Temelleri-Felsefenin temel alanları

  2. FELSEFENİN TEMEL ALANLARI (DİSİPLİNLERİ) Felsefe insan zihnine konu olan her teorik şeyle ilgili sorgulama yapabilir. Ancak felsefe tarihine baktığımız zaman filozofların temel torik sorunlar olarak belirli konularda yoğunlaştıklarını görürüz. İlkçağ’dan bu yana filozoflar felsefenin...
 6. dderya

  Eğitimde Felsefenin Temelleri-Felsefe nedir ?

  I. FELSEFE NEDİR? Felsefe bir bilgi ve düşünce konusudur. Ne tür bilgiler ve düşünceler felsefe ile ilgilidir? Bu sorudan hareketle felsefenin ne olduğunu ve ne yaptığını anlamak için insanoğlunun edindiği bilgi ve düşünceleri kabaca üç grupta toplamak mümkündür. a. Basit (düzensiz-gündelik)...
 7. dderya

  Yeni ve Yakın Çağ'da eğitim (ayrıntılı)

  Yeni ve Yakın Çağ'da eğitim Genel olarak 14. yüzyıldan itibaren bilim, felsefe, eğitim ve sanat gibi alanlarda, değişik faktörlerin etkisiyle yenilik ve gelişmelerin vönü Batı’va kavmış ve bu yüzyıldan sonra her konudaki önemli ilerlemeler öncelikle.~Avrupa.-da~ gerçekleşmiştir.Batı,nın kültür...
 8. dderya

  Ortaçağda Eğitim

  ORTA ÇAĞ'DA EĞİTİM Orta Çağ’da Doğu’da ve Batı’daki eğitimin temel özelliklerine özetle değinmek uygun olacaktır. Orta Çağ’daki eğitimde amaçlar, ilke ve yöntemler, {konular bakımının Doğuda (özellikle Orta Doğu) İslamiyet’in, Batı’da da Hıristiyanlığın büyük etkileri görülür^ Her iki uygarlık...
 9. dderya

  İlk Çağ'da Eğitim

  İLK ÇAĞ'DA EĞİTİM Bir “bilim” olarak pedagoji, daha önce belirtildiği gibi yeni olmakla birlikte, çocuk ve gencin eğitimi ile ilgili ilkeler, yöntemler bütünü yani bir düşünce ve uygulama olarak ise çok eskidir. Çünkü bireyin eğitimi insanın tarihi kadar eskidir, nerede insan varsa orada...
 10. dderya

  Gencin kişilik gelişimi ile eğitiliş biçimi arasındaki ilişki

  GENCİN KİŞİLİK GELİŞİMİ İLE EĞİTİLİŞ BİÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitimin Çocuk Ruh Sağlığındaki önemi Ruh sağlığında da, sağlıksızlığında da asıl sorun, normal ile patolojik olanı, çeşitli kültürlerden bireylerin davranışlarındaki ortak özü yakalayabilmektir. Davranışın dışa yansıyan...
 11. dderya

  Eğitimin Amaçları

  Eğitimin Amaçları a Evrensel b.Ulusal olarak ayrılabilir. Evrensel amaçlar: kendi arasında bireysel (bireyin kendini geliştirebilmesi ve varolan yeteneklerin» en sonuna kadar işletebilmesi) ve toplumsal (bireyin içinde doğup büyüdüğü, yaşadığı toplumun kültürüne, yaşam biçimine,değer...
 12. dderya

  KIZ ÇOCUĞUNUN EĞİTİMİ

  Prof. Dr. Mustafa YILMAN l. Çocuğun ilk okulu evi ve ilk öğretmeni annesidir. Anne çocuğa temel İnsani değerleri kazandıran kişi olup günümüzde, içinde yaşadığımız zaman diliminde,her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği ve bilginin katlanarak artmaya devam ettiği bir ortamda,annelik...
 13. YoRuMSuZ

  Atatürk'ün Eğitime Verdiği Önem

  Atatürk, büyük bir Asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürk'ün Millî Eğitim konusuna gösterdiği ilgi ve bu konuda ileri sürdüğü görüşler incelendiği zaman, bu konuya adeta bir...
Top Bottom