en yakın onluk

  1. Egtmci

    4. Sınıf Sayıları Yuvarlama, konu anlatımı

    En Yakın Onluğa Yuvarlama Doğal sayılarda en yakın onluğa yuvarlama işleminde verilen sayının birler basamağına bakılır. Sayının birler basamağında 5 ten küçük bir rakam var ise; Onlar basamağı değişmez. Birler basamağına 0 (sıfır) yazılır. Sayının birler basamağında 5 veya 5'ten büyük bir...
Top Bottom