epidemiyoloji

  1. dderya

    Epidemiyoloji

    EPİDEMİYOLOJİ Epidemiyoloji (görünüş sıklığı) sözcüğünün kökü eski Yunanca olup epi (üstünde, üzerinde, hakkında), demes (halk) sözcüklerinden oluşur ve insanlar üzerinde inceleme yapan bir bilim olarak kabul edilir. Epidemiyoloji, toplumlarda hastalıkların dağılışını ve nedenlerini inceler...
Top