etleri

  1. ZeyNoO

    Hedy Kurbanlarının Etleri

    Hedy Kurbanlarının Etleri Tatavvu (nâfile) olarak kesilen hedy kurbanları ile temettu` ve kırân haccı yapanların şükür kurbanı olarak kestikleri hedy kurbanlarının etlerini, zengin-fakir herkes yiyebilir. Bunların etlerinden sahiplerinin de yemeleri müstehaptır. Ceza hedyi ile ihsâr hedyinin...
Top Bottom