faktörler

  1. ZeyNoO

    Akarsuyun Debisini (Akımını) Etkileyen Faktörler

    Akarsuyun Debisini (Akımını) Etkileyen Faktörler 1.) Havzaya düşen yağış miktarı, 2.) Araziyi oluşturan taş ve tabakaların geçirimliliği, 3.) Sıcaklık (Sıcaklığın arttığı dönemlerde buharlaşma artacağından dolayı o dönemde akım düşmesi olur. Ayrıca kış sıcaklıklarının çok düşük olduğu yerlerde...
  2. ZeyNoO

    Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler

    REAKSİYON HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Tepkime verecek taneciklerin belirli düzende , yeterli enerji ile çarpışmaları gerekir . ● Birim zamandaki çarpışma sayısını artıran etmenler tepkimeyi hızlandırır . ● Çarpışan taneciklerden aktifleşme enerjisine sahip olanların sayısını artıran etmenler...
Top