finlandiya

  1. YoRuMSuZ

    Dünyanın En Huzurlu 10 Ülkesi

    Dünyanın en huzurlu ülkeler tespit edilirken dış ve iç çatışmalar, organize suç oranı, komşu ülkelerle barışık olması, terörizm, siyasi istikrar, cinayet, hapisteki vatandaşlar, askeri harcamalar, silah stoklarını, iç huzursuzluk ve gösteriler vs gibi kriterler göz önünde tutularak sonuçlar...
Top Bottom