galaksi

  1. YoRuMSuZ

    Yer Yuvarlağı ve Evren İçindeki Cisimler

    Bütün gök cisimlerinin içinde yer aldığı sınırsız boşluğa evren denir. Genişliği belli olmayan evrende değişik grupta ve özellikte gök cisimleri bulunmaktadır. Bunların özelliklerine göre çeşitli adlar verilmektedir. Evren: İçinde milyarlarca gökcisminin bulunduğu sonsuzluk ve onun içindeki...
Top Bottom