genelleme cümlesi

  1. RUZG4R

    Genelleme cümleler, Genelleme cümleleri örnekleri

    Genelleme cümleleri nedir, örnekleri Genelleme cümlesi nedir ? Genelleme cümleleri kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadelerdir. Genelleme cümleleri örnekleri -Büyük şehirlerde nüfus yoğundur . -Karadeniz...
Top Bottom