geoid

  1. YoRuMSuZ

    Dünyanın Şekli ve Boyutları

    Güneş Sistemindeki gezegenlerden biri olan dünya Güneşe olan uzaklık bakımından üçüncü sırada yer alır. Dünyamız ekvatorda şişkin kutuplarda basıktır. Dünyanın bu özel şekline GEOİD denir. Dünyanın bu şekli kazanmasında kendi ekseni etrafındaki dönüşü neden olmuştur. - Yüzölçümü: 510 milyon...
Top Bottom