geometri

  1. ZeyNoO

    Geometrinin Tarihsel Gelişimi

    Geometrinin Tarihsel Gelişimi Doğru Kavramının Anlaşılması İçin insanlara, yer ölçümüne ilişkin somut sorunları çözümleme olanağını veren geometriden, giderek soyut bir geometri doğdu. Böylece aynı kavramın değişik durumlara uygulanabileceği anlaşıldı. Sözgelimi, deniz üzerindeki ufuk...
Top