gerund

  1. dderya

    gerund hakkında önemli ayrıntılar

    GERUNDS: Gerund, fiilin sonuna ‘ing ‘ eki getirilerek elde edilir. O fiilin isimleşmesini sağlar. Bu yüzden bir isim cümlede nasıl görev alıyorsa gerund da o şekilde görev alır. - Washing is a very important step keeping your kitchen bacteria free. (cümlenin öznesi konumunda.) - My uncles’...
Top Bottom