gestalt

  1. dderya

    Gestalt Tedavisi

    Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar. GESTALT TEDAVİSİ Voroluşçu tedaviler arasında yer alan ve son yıllarda güncellik kazanan ruhsal tedavi yöntemlerinden biri de Gestalt tedavisidir (biçimci ya da bütüncül tedavi). Bu tedavide Gestalt ruhbilim Öğretisiyle çözümleyici ruhbilîm...
Top