gevşemek

  1. dderya

    Solunum Kontrolü

    Solunum Kontrolü Nefes almak, tek başına bir gevşeme yolu olduğu gibi, bütün gevşeme egzersizleri içinde, egzersizlerin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Endüstrileşmiş ve şehirleşmiş toplumlarda yaşayan insanların büyük çoğunluğunun ciğerlerinin dörtte birini veya beşte birini...
Top