günce

  1. ZeyNoO

    Günlük (Günce) nedir?

    Günlük (Günce) nedir? Günlük; Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih belirterek anlattığı yazdığı yazı türüdür. Latincedeki “dies ( gün )...
Top Bottom