h harfi deyimler

  1. YoRuMSuZ

    H - Harfi İle Başlayan Deyimler

    H - Harfi İle Başlayan Deyimler Ha Hoca Ali, ha Ali Hoca: Farklı gibi gösterilen iki şeyin, gerçekte hiçbir değişikliği yoktur, "ikisi de birdir" anlamında kullanılır. Ha babam (ha): 1. Devamlı olarak, hiç durmadan. 2. Karşısındakinin çabasını, gayretini artırmak için kullanılır."Ha babam...
Top Bottom