halk ozanlarımız

  1. dderya

    Halk Aşıklarımız (ozanlarımız) Ve Halk Şairlerimiz Ve Biyografileri/özellikleri

    Yunus Emre (1238? – 1321?) Anadolu'da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncüsüdür. İnsan sevgisine dayanan bir görüşü geliştirmiştir. Yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi onunla ilgili kaynaklarda anlatılanlar da birbirini tutmaz.Nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor. Kimi...
Top