hedy

 1. ZeyNoO

  Hedy Kurbanının Kesileceği Yer ve Zaman

  Hedy Kurbanının Kesileceği Yer ve Zaman İster vâcip, ister tatavvu olsun, bütün hedy kurbanları Harem bölgesi sınırları içinde kesilir. Aksi halde tatavvu olanlar hariç, Harem bölgesinde yeniden kesilmesi gerekir. Kurban bayramının ilk üç gününde (eyyâm-ı nahr) kesilen hedy kurbanlarının...
 2. ZeyNoO

  Hedy Kurbanıyla Yükümlü Olanlar ve Hedyin Çeşitleri

  Hedy Kurbanıyla Yükümlü Olanlar ve Hedyin Çeşitleri İfrad haccı veya sadece umre yapanların, ceza kurbanı kesmeyi gerektiren bir durum olmadıkça hedy kurbanı kesmeleri gerekmez. Fakat isterlerse nâfile olarak kesebilirler. Temettu` ve kırân haccı yapanların ise, temettu` veya kırân hedyi...
 3. ZeyNoO

  Hedy Nedir? Hedy'in Mahiyeti

  Hedyin Mahiyeti Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. Hedy, Kâbe'ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban demektir. Kurban bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlara ise udhiyye denir. Mükellefiyet yönünden bu ikisi birbirinden tamamen ayrı ise de, hedy...
Top