hekim

  1. dderya

    Hasta ve Hekim İlişkisi

    Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar.... HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ Hastayı tedavi eden ya da klinik araştırma yapan hekimin hastaya yararlı olabilmesi, ona zarar vermemesi acısından hekimle hasta arasında kurulan ilişkilerin önemi büyüktür. Bu i- (içkinin özü, hastayı anlamak, onu...
Top