hoşgörü

  1. dderya

    Hoşgörü ve Esneklik

    Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar. HOŞGÖRÜ VE ESNEKLİK İnsan kaygı ve kızgınlıktan kurtulmak için, aile içinde, arkadaşlar arasında, iş yerinde, oyunda, eğlencede, özetle, değişik kişilerin ve koşulların bulunduğu her çevrede uyum sağlayabilecek, uzlaşabilecek hoşgörü ve esnekliği...
Top