hücrenin yapısı

  1. YoRuMSuZ

    Hücrenin Yapısı ve Görevleri

    Hücrenin Yapısı ve Görevleri Bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir. (Bir canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir). Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir hücreden, bazıları da çok sayıda hücreden...
Top Bottom