hurufilik

  1. dderya

    İlginç Bir Mezhep: Hurufilik

    Emre Kongar'ın Tarihimizle Yüzleşmek kitabindan...(sf.57) İlginç Bir Mezhep: Hurufilik “ Huruf"Arapça’da “harf* sözcüğünün çoğuludur. Hurufilik, harflerin Allah'ın görüntüsü olduğu inana üzeri L kurulu bir mezheptir. Hurufilere göre varlık sesle oluşur. Ses, asıl yaratıcı âlemden, madde...
Top