iki-yönlü

  1. ZeyNoO

    İki-Yönlü Asimetrik İletişim

    İki-Yönlü Asimetrik İletişim Karşılıklı iletişim ve anlayış aşaması olarak da ifade edilen bu dönem ise 1920’lerden itibaren günümüze kadar gelen halkla ilişkiler gelişimini yansıtır. Bilimsel ikna amaçlıdır. Bu tarz halkla ilişkiler anlayışında, bilgi akışı kuruluşun lehine olacak şekilde...
Top Bottom