ikna

  1. ZeyNoO

    İkna Edici İletişim ve Kampanyalar

    İkna Edici İletişim ve Kampanyalar İletişimin bir paylaşma eylemi olduğu kadar etkileme ile ilgili olduğundan birçok kez söz edildi. Özellikle kitle iletişim araçlarının gelişiminin ardından daha sistematik ve bilinçli ikna edici iletişim anlayışlarının geliştiği söylenebilir. Reklamcılık ve...
Top