ilkçağ

  1. ZeyNoO

    İlk Çağ Tarihi

    İlk Çağ Tarihi M.Ö. 3500'de yazının bulunmasıyla başlayıp 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar devam eden tarihi dönemdir. Bazı tarihçilere göre ise 375 yılında meydana gelen Kavimler Göçü, bazı tarihçilere göre de 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması bu dönemin...
  2. dderya

    İlk Çağ'da Eğitim

    İLK ÇAĞ'DA EĞİTİM Bir “bilim” olarak pedagoji, daha önce belirtildiği gibi yeni olmakla birlikte, çocuk ve gencin eğitimi ile ilgili ilkeler, yöntemler bütünü yani bir düşünce ve uygulama olarak ise çok eskidir. Çünkü bireyin eğitimi insanın tarihi kadar eskidir, nerede insan varsa orada...
Top