ilkel hekimlik

  1. dderya

    İlkel Hekimlik

    Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar. ilkel hekimlik nedir? İlkel Hekimlik Ruhsal tedavi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu tür tedavinin insanın ve toplumun yaşamına girmesi, ilk insanların inançlarından kaynaklanmıştır, ilk insanlar bütün zararlı, huzur bozan durumlan, sıkıntıları...
Top