irade

  1. MustafaCİLASUN

    Heba olan akıl ve irade

    Yar... Gelen vurur, giden vurur Nice sualler şaşkın vaziyette durur Nitelik, erdem ve fazilet insan için bir onur Ne oldum delisi olmak, günü kurtarmak nafile bir gurur Heba olan akıl ve irade yalnızca dünyalık için mi bir hazzı sürur Yaşarken, ruh, kalp, vicdan, akıl ve iradesinden habersizse...
  2. MustafaCİLASUN

    İraden bunun için vardır

    Yar... Garip garip bakma bana İçinden çıkamadığım sualleri anlasana Hangi insanlıktan söz ediyorsun etrafına baksana Medeniyet simsarları âlemi kana boğuyor, bölüp parçalıyor, sorsana Asırlardır sömürülen milletlerin kanları üzerine medeniyet inşa olmaz, inansana İlk günah sahibi şeytandır, Nefs...
Top Bottom