iş deyimler

  1. YoRuMSuZ

    İş ile ilgili deyimler

    Başını bir yere bağlamak: Bir işe yerleştirmek, işsizlikten kurtarmak. ”Çok geçmeden oğlunun da başını bir yere bağlamayı becerdi.” Bir baltaya sap olmak: Belirli bir sanat ya da iş sahibi olmak. ”Şu yaşa geldin ama bir baltaya sap olamadın gitti.” İş ayağa düşmek: İş sorumsuz, yetkisiz ve...
Top Bottom