isim cümlesi

  1. H

    İsim Cümleleri

    Tanım cümleleri bu .......dır, bu ..........dur gibi cümlelerdir. İngilizce bilen okuyucular bu temel ve en basit kalıbı bilirler; this is a pen this is a computer this is a book gibi. Almanca'da da durum çok farklı değildir.Kelimeler bile çok benzerdir. This yerine das, is yerine ist, a...
Top Bottom