işlev

  1. dderya

    Eğitimin Amaçları

    Eğitimin Amaçları a Evrensel b.Ulusal olarak ayrılabilir. Evrensel amaçlar: kendi arasında bireysel (bireyin kendini geliştirebilmesi ve varolan yeteneklerin» en sonuna kadar işletebilmesi) ve toplumsal (bireyin içinde doğup büyüdüğü, yaşadığı toplumun kültürüne, yaşam biçimine,değer...
Top