ispanya

  1. ZeyNoO

    İspanya'da Kurulan Müslüman Devletler

    İspanya'da Kurulan Müslüman Devletler 1. Endülüs Emevileri Kurucusu: Abdurrahman Merkez: Kurtuba Yıkılış: 1331 'de 14 beyliğe bölündü 2. Ben-i Ahmer Devleti Kurucu: Ben-i Ahmer Merkez: Gırnata Yıkılış: Cem olayından dolayı Osmanlı Devleti'nden yardım alamadı. 1492'de Ferdinant ve...
  2. dderya

    İspanyolca nasıl geliştirilir

    Dünyanın en çok konuşulan ve kullanılan üçüncü dili olan İspanyolca, yalnızca günlük hayatta değil, aynı zamanda ekonomi, finans, ticaret ve akademi dili olarak da bilinir. İspanyolca’yı geliştirmek, hayat boyunca devam edecek bir süreçtir ve kararlılık, devamlılık gerektirmektedir. İspanyolca...
Top