jacquerie

  1. ZeyNoO

    Jacquerie Ayaklanması

    Jacquerie Ayaklanması Jacquerie Ayaklanması, Fransa'nın kuzeydoğusunda, köylülerin soylulara karşı 1358'de giriştiği ayaklanma.Adını soyluların köylülerden küçümsemeyle Jacques ya da Jacques Bonhomme biçiminde söz etme alışkanlığından alır. Orta Çağın geç döneminde, feodal egemenliğin...
Top Bottom