jilet

  1. YoRuMSuZ

    Jiletin İcadı

    King Camp Gillette tarafından 2 Aralık 1901günü patenti alındı. Aslında Gillette'e bu fikri, patronu William Painter vermişti. Bir gün ona gelerek, "Neden şöyle bir kere kullanıldıktan sonra atılabilecek bir şey yapmıyorsun? Öyle bir şey bul ki, müşteri tekrar almak zorunda kalsın!" dedi...
Top Bottom