kabile

  1. ZeyNoO

    İlkel Kabile Dinlerinin Özellikleri

    İLKEL KABÎLE DİNLERİ Özellikleri: 1. Bir kabîleye mahsûsdur. 2. Bu dînler mahallî özellik taşırlar. 3. Kutsal kitapları yoktur. 4. Genellikle bir Yüce Tanrı inanışı göze çarpar. 5. Büyü ve büyücüye çok ilgi gösterirler.
Top