kalansız

  1. kelebek

    Bölünebilme Kuralları

    KALANSIZ BÖLÜNEBİLME KURALLARI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17,19,25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallardır. 1'e bölünebilme kuralı Her sayı 1’e bölünür. 2'ye bölünebilme kuralı Birler basamağı 0,2,4,6,8 olan...
Top Bottom