kanunları

  1. YoRuMSuZ

    Kirchhoff kanunları

    Kirchhoff yasaları karmaşık devrelerin analizinde kullanılan, elektrik yükünün ve enerjisinin korunumuna dayalı, ilk kez 1845 yılında Gustav Kirchhoff (Kirhhof okunur) tarafından tanımlanan iki eşitliktir. Kirchhoff'un akım yasası Bu yasa aynı zamanda birinci yasa ve düğüm yasası olarak da...
Top Bottom