kars

  1. YoRuMSuZ

    36 - Kars ve Yöresine Ait Türküler

    Kars ve yöresine ait türkülerin isimleri aşağıdadır. Başına Döndüğüm Kurban Olduğum Bayram Gelip Elime Elimize Ceyranım Gel Gel Dişlerin İncidendir Garsa Giderim Garsa Baharın Gülşen Çağında Bayram Oldu Gelmedi Bir Hışmınan Geldi Geçti (Kiziroğlu) Bulguru Kaynatırlar Dedim Gız Yaşın Nedir...
  2. ZeyNoO

    Kars İsminin Tarihçesi

    Kars İsminin Tarihçesi Doğu Anadolu’nun kapısı serhat şehrimiz ve tarihî savunmaları ile “Gazi” ünvanını alan ilimiz. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır illeri ve Ermenistan sınırı ile çevrilidir. Trafik numarası36’dır. Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Kars’ı İskitlerin...
Top