kartoğrafya

  1. dderya

    Harita bilgisi-Haritacılığın gelişimi

    HARİTA BİLGİSİ (Coğrafya denildiği zaman akla ilk gelen, haritadır. Pek çok kişi tarafından haritaa coğrafya özdeşleştirilmektedir. Aslında haritasız coğrafya olmaz. Çünkü coğ-rafya, uyguladığı en önemli prensip olan dağılış, harita ile gösterilebilir. Bu 'an, coğrafî bilgilerin ve bulguların...
  2. YoRuMSuZ

    Matematik Coğrafya Nedir?

    Matematik coğrafya, evreni, Güneş sistemini ve onun bir elemanı olan Dünyayı bir bütün olarak ele alan ve ölçümler yaparak bunlar üzerine elde ettiği bulguları sayısal yönden değerlendirip şekilleri, yapı, düzen ve ilişkileri ortaya koyar. Matematik coğrafya, kartoğrafya, hava fotoğrafları...
Top Bottom