kasların özellikleri

  1. Papatya

    Kasların Özellikleri

    Kas; insan vücudunda bulunan, gelişim gösteren asli hücreciklerin mezodermal katmanlarında oluşan, büzülme gösteren bilen dokudur. Vücutta bulunma görevleri, kişilerin güç oluşumu sağlamak ve iç-dış organların aksiyon göstermesini ihtiva etmektedir. Kaslardan meydana gelen bir takım...
Top Bottom