katkı

  1. ZeyNoO

    Biyokütle Enerjisinin Çevreye Olan Katkıları

    Biyokütle Enerjisinin Çevreye Olan Katkıları Son yıllarda hızlı gelişen sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı ve yaşam düzeylerinin yükselmesi gibi etkenler dünya da enerji tüketimini artışmış ve bununda çevre kirliliği gibi sorunlara neden olmuştur. 1900’lü yılların başında enerji tüketimi...
Top