kaynaştırma

 1. YoRuMSuZ

  8. Sınıf Paragrafın Anlam Yönü

  Anlam bakımından paragraf; ana düşünce, yardımcı düşünceler, konu, başlık, anahtar kelimeler, soru, duygular, duyular, karakter ve paragrafta olay, zaman, yer, varlık kadrosu olmak üzere on ana başlıkta incelenir: Paragrafın Anlam Yönü Paragrafın Ana Düşüncesi Paragrafta Yardımcı Düşünceler...
 2. YoRuMSuZ

  Kaynaştırma (Kaynaşma)

  Türkçede iki ünlü harf yan yana gelmez. Bu nedenle ünlü ile biten bir kelimenin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde iki ünlünün arasına “n, s, ş, y” harflerinden biri getirilir. Bu harflere kaynaştırma harfi veya yardımcı ses; bu olaya ise kaynaşma veya kaynaştırma denir. *Kaynaştırma...
 3. YoRuMSuZ

  Ses türemesi - Ünlü Türemesi - Ünsüz Türemesi

  Ses türemesi; Türkçede bir sözcüğe, çeşitli seslerin eklenmesi olayı. Bu sesler çoğunlukla söyleyişi kolaylaştırmak, yeni bir sözcük yaratmak veya anlamı vurgulamak için eklenir. Ünlü türemesi Çeşitli ses durumlarından dolayı ünlü artmasına ünlü türemesi denir. Tek heceli bazı sözcükler -cık...
Top Bottom