kentleşme politikası özet anlatım

  1. dderya

    kentleşme politikası konusu

    yerleşme coğrafyasında kentleşme politikası özet anlatım ÖZET Kentleşme dar anlamda kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasını anlatır. Oysa kentleşme, yalnız bir nüfus hareketi olarak görülürse eksik kavranmış olur. Kentleşme olgusu, bir toplumun ekonomik ve toplumsal yapısındaki...
Top Bottom