kesilir

  1. ZeyNoO

    Hedy Kurbanının Kesileceği Yer ve Zaman

    Hedy Kurbanının Kesileceği Yer ve Zaman İster vâcip, ister tatavvu olsun, bütün hedy kurbanları Harem bölgesi sınırları içinde kesilir. Aksi halde tatavvu olanlar hariç, Harem bölgesinde yeniden kesilmesi gerekir. Kurban bayramının ilk üç gününde (eyyâm-ı nahr) kesilen hedy kurbanlarının...
Top