kesinti

  1. ZeyNoO

    Vergi tevkifatı (Vergi Kesintisi) esası

    Vergi tevkifatı (Vergi Kesintisi) esası Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi bir takvim yılı olup, takvim yılı içinde elde edilen gelirler basit usulde vergilendirilen tacirler itibariyle vergilendirme dönemini takip eden yılın Şubat ayının diğer gelirler bakımından ise Mart ayının 25’nci...
Top Bottom