kimya nedir

  1. Suskun

    Kimya Nedir ? Kimyanın Dalları ve Alt Dalları

    Kimya Nedir ? Maddelerin yapılarıyla, özellikleriyle, geçirdikleri değişimler ve bu değişimler sırasındaki enerji alışverişleriyle ilgilenen bilim dalına kimya denir. Daha geniş anlamda, atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini, uğradıkları...
Top Bottom