kısaltmalar

  1. dderya

    Reduction of Relative Clauses

    RELATIVE CLAUSE’LARIN KISALTILMASI (Reduction of Relative Clauses) A. Present Participle ile Yapılan Kısaltma: Relative Clause cümlesi 'active' cümle yapısında iken 'Simple Present, Present Progressive, Simple Pastve Past Progressive* Tense’leri 'Relative Pronoun* u atıp hemen arkasından gelen...
Top Bottom