kişilik gelişimi

  1. dderya

    Birey-toplum çatışması

    Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından... BİREY - TOPLUM ÇATIŞMASI Genel olarak gelişmiş bir toplumda birey, toplum yapısı, kül* türün maddi ve manevi öğeleri arasında sıkı bir bağlantı ve denge vardır. Gelişmekte olan toplumlarda ekonomik bunalım, sanayileşme, kötü kentleşme, hızlı nüfus...
  2. dderya

    Gencin kişilik gelişimi ile eğitiliş biçimi arasındaki ilişki

    GENCİN KİŞİLİK GELİŞİMİ İLE EĞİTİLİŞ BİÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitimin Çocuk Ruh Sağlığındaki önemi Ruh sağlığında da, sağlıksızlığında da asıl sorun, normal ile patolojik olanı, çeşitli kültürlerden bireylerin davranışlarındaki ortak özü yakalayabilmektir. Davranışın dışa yansıyan...
Top Bottom